Telecharger
Pays Marché Localite Produit Unité Prix Prix Sac Prix Pro Prix Gros Demi-Gros Contenance sac Devise Date
MALI Kolokani Kolokani Riz importé KIL 400 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Kolokani Kolokani riz local KIL 425 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Kolokani Kolokani Riz brisure local KIL 375 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Kolokani Kolokani Maïs pilé KIL 300 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Kolokani Kolokani Fonio importé; KIL 650 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Kolokani Kolokani Mil pilé KIL 275 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Arachide coque GBT 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Sesame GBT 1,500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda PETIT POIS GBT 1,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Riz importé GBT 1,000 18,000 - - - 50 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Sorgho blanc local GBT 550 26,500 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Mil local GBT 600 30,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Niebé GBT 800 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Arbinda Arbinda Graine de Das ou oseilles GBT 900 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Mais blanc GBT 400 24,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Arachide coque GBT 325 30,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Sesame GBT 950 70,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Riz importé GBT 625 18,500 - - - 50 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Sorgho blanc local GBT 425 25,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Mil local GBT 550 29,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Djibo Djibo Niebé GBT 800 45,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Mais blanc GYO 625 25,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Arachide coque GYO 500 20,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Mais jaune GYO 625 25,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou IGNAMES TAS 700 1 - - - 1 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Riz importé KIL 400 18,000 - - - 50 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Sorgho blanc local GYO 650 26,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Sorgho rouge local GYO 650 26,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Mil local GYO 850 34,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Koudougou Koudougou Niebé GYO 1,350 54,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Mil sanio KG 15 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Manioc doux KG 50 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Pomme de terre importe KG 50 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Riz brisure importé KG 25 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Riz IMPORTé LONG GRAIN KG 30 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul arachide décortiquée KG 24 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul pomme de terre KG 50 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul carrotte KG 100 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Banane douce KG 60 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Citron KG 35 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Ail importé KG 150 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Aubergine KG 25 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Chou KG 100 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Gros oignon jaune importé; KG 50 - - - - 0 GMD 2021-12-01
GAMBIE Ndunku kebbeh banjul Pois sucré KG 200 - - - - 0 GMD 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Arachide decortiquée KG 340 34,000 340 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Sesame KG 500 40,000 500 - - 80 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro huile KG 900 22,500 900 - - 25 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro mil KG 180 20,000 180 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Riz brisure local KG 420 54,000 420 - - 130 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro pomme de terre KG 500 - 500 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Patate douce KG 250 - 250 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro riz entier local KG 420 59,000 420 - - 130 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Riz entier importé KG 430 21,000 430 - - 50 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro MAIS BLANC KG 200 20,000 200 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Sorgho blanc local KG 150 15,000 150 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Sorgho rouge local KG 150 15,000 150 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Farine de blé KG 500 25,000 500 - - 50 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Concombre KG 200 - 200 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Gombo frais KG 250 - 250 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Gombo séché KG 800 56,000 800 - - 70 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Hibiscus-Bissap-Oseille KG 300 - 300 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Oignon KG 330 36,600 330 - - 111 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Pasteque KG 500 - 500 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Petit Piment seché KG 1,000 70,000 1,000 - - 70 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Niebé rouge KG 300 30,000 300 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Bokoro Bokoro Ail KG 875 70,000 875 - - 70 XAF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Mais blanc GYO 637 25,480 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Amende de Karité GYO 400 16,000 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Arachide coque GYO 500 20,000 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Soja GYO 910 36,400 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Mais jaune GYO 637 25,480 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Arachide Graine GYO 1,183 47,320 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Riz décortiqué GYO 1,000 35,000 - - - 35 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo PETIT POIS GYO 1,547 54,145 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo IGNAMES TAS 650 65,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Sorgho blanc local GYO 500 20,000 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Sorgho rouge local GYO 500 20,000 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Mil local GYO 955 38,200 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Guelwongo Guelwongo Niebé GYO 1,547 61,880 - - - 40 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Mais blanc GYO 660 21,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Amende de Karité GYO 625 16,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Sesame GYO 1,581 70,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Soja GYO 1,300 41,600 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Arachide Graine GYO 1,300 41,600 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Riz décortiqué GYO 1,000 32,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Sorgho blanc local GYO 500 16,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Sorgho rouge local GYO 475 15,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Mil local GYO 750 24,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Pouytenga Pouytenga Niebé GYO 1,530 48,000 - - - 100 XOF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Arachide decortiquée KG 476 35,000 476 - - 80 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Sesame KG 550 - 550 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Manioc doux KG 571 - 571 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Patate douce KG 313 7,000 313 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Taro KG 392 - 392 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder mil KG 229 - 229 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder mais KG 203 20,000 203 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Riz brisure local KG 451 - 451 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder riz entier local KG 456 - 456 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Riz importé KG 459 10,000 459 - - 25 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Riz importé parfumé KG 459 11,000 459 - - 25 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Sorgho blanc local KG 214 20,000 214 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Sorgho rouge local KG 145 12,000 145 - - 100 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Farine de blé KG 472 10,500 472 - - 25 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Gombo frais KG 263 - 263 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Gombo séché KG 417 - 417 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Gros oignon blanc KG 427 - 427 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder oignon Violet de Galmi KG 500 - 500 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Niebé blanc KG 424 - 424 - - 0 XAF 2021-12-01
Tchad Binder Binder Voandzou KG 427 - 427 - - 0 XAF 2021-12-01
MALI Fana Fana Amende de Karité KIL - - 110 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Arachide coque KIL 375 - 250 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Beurre de Karité KIL 750 - 550 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Sesame KIL 487 - 237 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Gingembre KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Manioc KIL 175 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Patate douce KIL 150 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Pomme de terre KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana huile KIL 1,200 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana sorgho KIL 200 - 165 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana mil KIL 225 - 180 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana mais KIL 200 - 160 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana arachide décortiquée KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana carotte KIL 900 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Tomate KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana NIEBE KIL 650 - 475 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Maïs pilé KIL 275 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Banane importée KIL 650 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Banane locale KIL 225 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Banane plantin KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Citron KIL 225 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Dattes KIL 900 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Blé KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Orange KIL 250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Papaye KIL 275 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Ail importé KIL 2,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Ail local KIL 2,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Aubergine KIL 375 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Aubergine Africaine (N'Goyo) KIL 200 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Chou pomme KIL 310 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Concombre KIL 250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Courge KIL 300 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Echalotte fraiche KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Echalotte sechée KIL 2,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Gombo en poudre KIL 2,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Fonio importé; KIL 650 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Gombo frais KIL 425 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Gombo séché KIL 1,750 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Gros piment frais KIL 475 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Fonio KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Hibiscus-Bissap-Oseille KIL 1,500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Oignon KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Pasteque KIL 275 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Petit Piment seché KIL 2,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Poivron frais KIL 525 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Salade Laitue KIL 415 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Cola KIL 1,500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Fana Fana Riz etuve KIL 450 - - - - 0 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Mais blanc GYO 625 25,000 625 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Amende de Karité GYO 400 16,000 400 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Arachide coque GYO 700 28,000 700 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Sesame GYO 1,500 60,000 1,500 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Soja GYO 1,200 48,000 1,200 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Mais jaune GYO 625 25,000 625 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Arachide Graine GYO 1,200 48,000 1,200 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Riz décortiqué GYO 900 36,000 900 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Riz paddy GYO 375 15,000 375 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Sorgho blanc local GYO 500 20,000 500 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Sorgho rouge local GYO 400 16,000 400 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Mil local GYO 700 28,000 700 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Niebé GYO 1,250 50,000 1,250 - - 100 XOF 2021-12-01
BURKINA FASO Mogtedo Mogtedo Graine de Nere GYO 1,500 60,000 1,500 - - 100 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Amende de Karité KIL - - 130 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Beurre de Karité KIL 650 - 550 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Farine de manioc (Gari) KIL 250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Gingembre KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Igname ordinaire KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Mil sanio KIL - - 175 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Patate douce KIL 150 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Pomme de terre KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Riz importé KIL 375 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou sorgho KIL - - 150 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Riz IMPORTé LONG GRAIN KIL 450 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Arachide Graine KIL 550 - 400 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou NIEBE KIL 700 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Riz gambiaka non tamisé KIL - - 400 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Dattes importés KIL 1,000 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Maïs melangé KIL - - 150 - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Ail importé KIL 2,250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Farine de blé KIL 450 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Chou pomme KIL 225 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Echalotte fraiche KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Gombo en poudre KIL 1,400 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Gros oignon blanc KIL 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Souchet(pois sucre) KIL 1,100 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Fonio KIL 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Hibiscus-Bissap-Oseille KIL 1,500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Tomate de table KIL 225 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Cola KIL 1,250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
MALI Koumantou Koumantou Riz etuve KIL 450 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Arachide coque KG 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Sesame KG 910 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Farine de manioc (Gari) KG 520 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Igname Assawa KG 310 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Manioc KG 240 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Patate douce KG 250 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue mil KG 280 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Sorgho KG 280 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue MAIS BLANC KG 280 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Riz importé KG 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Oignon KG 600 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Petit Souchet KG 475 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Niebé blanc KG 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Poivron seché KG 2,500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Tomates cotélée KG 400 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Niebé rouge KG 500 - - - - 0 XOF 2021-12-01
NIGER Fillingue Fillingue Ail KG 2,335 - - - - 0 XOF 2021-12-01

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches